2e 2ekonomiczny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 wos-r1 BS 08
fizyka-r2 MF 27
       
2 8:50- 9:35 wos-r1 BS 08
r_matematyka-r2 50
zajęcia z wy BM 09 j.angielski-1/2 AK 56 informatyka-2/2 38  
3 9:45-10:30 j.angielski-1/2 AK 56
informatyka-2/2 37
matematyka 50 j.angielski-1/2 AK 44
j.angielski-2/2 UD 20
j.angielski-1/2 AK 56
j.angielski-2/2 UD 20
wych.rodz. AG 60
4 10:45-11:30 j.angielski-1/2 AK 56
informatyka-2/2 37
matematyka 50 geografia-r1 DA 40
fizyka-r2 MF 27
j.hiszpański-jh1 RM 07
j.niemiecki-jn1 #2n2 20
j.włoski-jw #2w2 17
j.angielski-1/2 AK 56
j.angielski-2/2 UD 20
5 11:40-12:25 wf-Ch #2c3 gim3
wf-Dz #2d3 gim1
geografia-r1 DA 40
fizyka-r2 MF 27
geografia-r1 DA 40
fizyka-r2 MF 27
wf-Ch #2c3 gim3
wf-Dz #2d3 gim1
geografia-r1 DA 40
r_matematyka-r2 50
6 12:35-13:20 wf-Ch #2c3 gim3
wf-Dz #2d3 gim1
j.polski IT 47 j.polski IT 31 j.angielski-1/2 AK 56
informatyka-2/2 37
matematyka 50
7 13:30-14:15 religia MS 69 j.polski IT 47 wos-r1 BS 56
r_matematyka-r2 50
geografia-r1 DA 40
r_matematyka-r2 50
j.polski IT 30
8 14:25-15:10   fizyka-r2 MF 27 wos-r1 BS 56
r_matematyka-r2 50
u_hist.i sp. BS 09 religia MS 69
9 15:20-16:05     u_hist.i sp. BS 56 wos-r1 BS 09 j.hiszpański-jh1 RM 07
j.niemiecki-jn1 #2n2 56
j.włoski-jw #2w2 17
Obowiązuje od: 07-01-2020
Drukuj plan
wygenerowano 07.01.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum